Politiekeurmerk Veilig Wonen

Heeft u al een Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)

Als uw huis een PKVW draagt, is de kans dat een inbreker uw woning voorbij loopt twee keer zo groot. Om het certificaat te verkrijgen moet een woning of wooncomplex aan een aantal eisen voldoen.

Waar wordt uw woning op beoordeeld? 

  • Goedgekeurd hang- en sluitwerk
  • Voldoende verlichting
  • Voldoende rookmelders
  • Zicht op iemand die bij de deur staat

PKVW bestaande bouw

Voor de bestaande bouw (ouder dan 2 jaar) zijn er 3 aparte certificaten te verkrijgen:

  • Een certificaat voor de veilige woning
  • Een certificaat voor een veilig appartementencomplex
  • Een certificaat voor een veilige omgeving

PKVW nieuwbouw

Bij nieuwbouw stelt het keurmerk veiligheidseisen op planologisch en stedenbouwkundig niveau, aan de openbare ruimte, kavels, complex en aan de woning zelf. Denk aan eisen rond verlichting in een wijk of eisen aan de groenvoorziening en parkeerplaatsen rond een flatgebouw. Maar ook goede sloten op de deuren en ramen vallen onder dit keurmerk. Een enkele uitzondering wordt gemaakt voor bijzondere situaties, als bijvoorbeeld een vrijstaande woning niet in een wijk staat.

Bouwbesluit versus Politiekeurmerk Veilig Wonen

Sinds 1999 is woningbeveiliging ook opgenomen is in het Bouwbesluit. Zo zijn er bijvoorbeeld eisen gesteld aan de weerstand van kozijnen, ramen en deuren tegen inbraak. De volgende zaken regelt het Bouwbesluit niet, maar het Politiekeurmerk Veilig Wonen wel:
• Inbraakwerendheid voor de schuur en berging
• Inbraakwerendheid van de collectieve fietsenstalling
• Inbraakwerendheid van de individuele garage
• Toegankelijkheid van en in het gebouw
• Verlichting aan de woning
• Verlichting en verkaveling van de achterpaden
• Overzichtelijkheid
• Controle en inspectie
• Sociale veiligheid

Lees meer over het Politiekeurmerk Veilig Wonen